Gann Compact

Tuotekoodi: ved 30002010

Perusmittari puun ja rakennusmateriaalien kosteudenmittaukseen. Mittaus perustuu sähkövastukseen. Sisustajat, rakentajat, talonmiehet, alan harrastajat.

111.00 €
100.00 €

Puulajivalitsin 2-portainen Puunpaksuus maks n. 25 mm

Näyttö 3-Numeroinen        Mitta-alue               5 % - 20 %

Automaattinen laitevaaitus Ei erillisiä johtoja

Koko: L = 200 mm, B = 35 mm ja H = 35 mm, paino 130 g 

Virtalähde:  9V lisävarusteena 9V Ni-Cd-akku

Käyttöohje

Hydromette COMPACT:lla mitataan puun, viilun, puuaineen, puuikkunoiden ja ovien kuten myös kevyen rappauksen kos-teutta.on puulajiasetukset 2 ja 3. Puunkosteusnäyttö on määri-telty lämpötilaan 20 °C. Asetus B voidaan määritellä kevyen rappauksen kosteutta suoralla näytöllä painoprosentteina.

Mitta-alue

Mitta-alue on 5 – 20 % ja rappauskosteusarvo 0,3 – 3,5 %. Näiden ulkopuolella olevia arvoja ei näytetä.

Vaaitus

Laitteistossa on automaattinen vaaitus ja sen vuoksi jälkikäteen olevaa vaaitusta ei tarvita

Turvallisuusohjeet

Huomio! On olemassa vahingoittumisvaara laitteistossa olevien mittakärkien vuoksi, kun laitteisto on ilman laitteeseen kuuluvaa suojakupua tai muuta suojaavaa laitteistoa. Tämän vuoksi saattaa aiheutua mitattaessa vahingoittumisriski laitteiston huolimattoman käytön vuoksi.

Kun mitataan kosteuksia, tulee tarkistaa, ettei mitattavissa kohdin ole mitään sähkö-, vesijohtoa tai muita vastaavia, jotka voivat tai joita voidaan vahingoittaa.

Patteri

Transistori käyttöpatteri 9 V tyyppi IEC 6 F 22 tai IEC 6 LF 22

Patterin vaihto: Patterinvaihto on tarpeellista, kun kaksi desimaalipistettä vilkkuu (esim. 1.8.8). Molemmat ylä-puoliset ristipääruuvit avataan ja otetaan kansi varovasti pois. Vaihdetaan ja kansi taa suletaan.

Käyttö

Valitsemalla valitaan mitattava puulaji kohdista 2 tai 3. Rappauksen mittaukseen valitaan kohta B

Mittakärjet painetaan joko puuhun tai rappaukseen, puulle poikittain syynsuuntaan nähden.

Painetaan mittakytkintä ja tulos on luettavissa näytöltä.

Huom. Puunkosteudenmittatulokset on luettavissa lämpötila-alueella 15 – 25 ºC suoraan näytöltä. Ko lämpötilan ulkopuolella on poikkeama suurempi. Kohdetta ei pidä mitata metallin päällä ja viiluja mitattaessa tulee olla useampi viilu toistensa päällä.

Kärkien vaihto

Kiinnitysruuvit avataan ja kärjet vaihdetaan. Jotta vältytään mittavirheiltä, tulee kiinnitysruuvit ruuvata huolella kiinni sekä vaihdettaessa kärkiä tarkistetaan, että liitäntäpinnat ovat puhtaat.