Gann Puunkosteus tarkistuskappale

Tuotekoodi: ved31006070

Mittatulosten tarkistukseen mittapäätteille: H 35, HT 65, HT 85 T, BL H 40, BL H 41, BL HT 70, RTU 600, HB 30, M2050 ja M 4050 - compact, BL compact, compact S ja BL compact S.

44.50 €

Mittalaitteet ja puulajiasetukset: H 35, HT 65, HT 85 T, BL H 40, BL H 41, BL HT 70 puulajinvalinta asentoon 4 - RTU 600 valintakytkin  X asentoon 5 ja kytkin Y asentoon 9   pc-pohjaisissa laitteissa M 2050 ja M 4050 annetaan  koodinumero 354

Lämpötila-asetus: 20°C ja pc-pohjaisille mittareille (M2050 ja M 4050) lämpötila-arvo 20 °C. HB 30 asetetaan puulaji 3

Näyttö ja toleranssi: Mittari tulee osoittaa arvoa 21,0 %, ja toleranssilla +/-0,5 %. Jos tätä tulosta ei saada, on syytä vaihtaa mittakaapelia, koska se on ollut todennäköisin syy  väärän mitta-arvon saamiseen.

Hydromette Compact: puulaji 3; näyttöarvo tulee olla 19,5 %  toleranssi: +/- 0,5 %

Hydromette BL Compact, BL Compact S: puulaji 3; näyttöarvo18,1 % toleranssi: +/- 0,5 %

Mittarin antamaa arvoa ei voi säätää siis kalibroida. Mitta-arvo voidaan tarkistaa tarkistuskappaleen kanssa. Tarkistuskappa-leessa on tietty vastusarvo ja tätä vastusarvoa apuna käyttäen voidaan tarkistaa, että mittari mittaa oikein. Puunkosteusmit-tari, joka toimii sähkövastusta apuna käyttäen (piikkimittarit), vertaa mitattavan kohteen sähköjohtokykyä mittarissa olevaan sähkövastukseen. Tietty huomioiden puuryhmien tai puulajin (riippuen mittarista) sähkönjohtokykyyn. Sähkövastukseen perustuvan mittari on riippuvainen puulajista, puuntiheydestä ja lämpötilasta. Kun puu on jäässä, niin sen kosteutta ei voida mitata luotettavasti.      

Gann huolto: Ved Systems Oy Engineering / Gann. Olemme huoltaneet Gann-mittalaitteita Gann:lla. Tällöin mittalaite-tarkkuus säilyy ja huoltovastuussa on itse laitevalmistaja.