Gann BL 55 B mittapää

Tuotekoodi: ved31013755

kosteuden / kosteusmuutosten jälkeäjättämättömiin mittauksiin. Kätevä ja helppo pintakosteusmittapää. Automaattinen vaaitus. Kuntoarvioijat, rakentajat, saneeraajat, talonmiehet

259.00 €

BL 55 B mittapää rakennuskosteuden mittaamiseen ja koste-usmuutosten havainnointiin. Kapasitiiviseen varaukseen pe-rustuvalla mittaustekniikalla havaitaan kaikenlaisissa raken-nusmateriaaleissa kosteusmuutokset. Omimmillaan mittapään käyttö on kattojen, seinien, tasoitusten ja muiden kiinteissä ta-sopinnoissa käytettyjen rakennusmateriaalien tai kiinteiden materiaalien kosteusjakautumiseen itse pintaa vahingoittamat-ta.  Mittapääte tunnistaa automaattisen anturitekniikan ansios-ta mittapään ja mittausarvonäyttö mukautetaan vastaavaan anturityyppiin
BL 55 B mittapäälle on asetettavissa raja-arvo 0,1 - 199 nume-roa, ja äänimerkki kuuluu, jos se ylitetään.
BL-EL-teleskooppipidennys
mahdollistaa vaikeasti tavoitetta-vien paikkojen tutkimisen
B 55 BL kattaa seuraavat mittausalueet:
0 - 199 numeroa, kosteusluokittelu taulukon avulla
0,3 - 8,5 painoprosenttia, kosteusarvo prosentteina rakennusmateriaalista riippuen
0,3 - 6,5 CM-%, kosteusarvojen suora näyttö prosentteina rakennusmateriaalista riippuen

Mitat: 220 x 40 x 30 (L x B x H) mm, Paino:  n. 174 g

Mittapäätteet linkeistä: BL E, BL UNI 10, BL UNI 11, CH 17