Gann B 50 mittapää

Tuotekoodi: ved31003750

Kätevä ja helppo pintakosteusmittapää kosteusmittauksiin / -muutokset jälkeäjättämätömästi. Automaattinen vaaitus. Linkki pallo mitta-päille B50, B60 ja LB 71 seuraaviin mittapäätteisiin linkit:  HB 30/LG3, RTU 600, UNI1 /LG1 ja  UNI 2/LG2. Kuntoarvioijat, rakentajat, saneeraajat, talonmiehet

237.00 €

Mitta-alue näyttö: 0-199:ään, kosteusalue jaettu 0-199 osaan
Muuntotaulukoilla   0,3 -  8,5 paino%  
Tarkistus ja vaaitus
Kaikissa Hydrometteissä vuodesta 1985 lähtien on täyselek-troninen vaaituslaite niin, että manuaalinen jälkikäteen tapah-tuva vaaitus ei ole tarpeellinen. Kuulapää holkkiin elektrodin yläpäähän, liitäntäjohto mittalaitteeseen ja elektrodia pidetään ilmassa ja painetaan käynnistyspainiketta. Näyttöarvo tulee olla välillä -5,0 ja 5,0. Jos arvo ei ole ko ohjearvojen sisällä, ota yhteyttä Ved Systems Oy Engineering:iin
Kuluvana osana on sensorin pallopää; Jos mittapään pallo on kulunut niin se saattaa aiheuttaa mitta-arvomuutoksia. Siis jos lähtöarvo ei vastaa ohjeissa olevaa ehtoa niin yleisin vika on ollut kuluneessa pallossa. Linkki pallo mittapäille B50, B60 ja LB 71

Mittapää seuraaviin mittareihin eli mittapäätteisiin linkistä::  HB 30/LG3, RTU 600, UNI1 /LG1 ja  UNI 2/LG2

Käyttöohjeet linkistä: B50, B60 (sama kuin B50, mutta äänihälyttimellä) ja LB 71 (B50 teleskooppivarrella)